+48 535 015 835 PL

Zarząd i władze fundacji

Zapraszamy do współpracy osoby i instytucje koncentrujące swoją aktywność na podnoszeniu produktywności i umiędzynaradawianiu polskiej gospodarki.
Skontaktuj się z nami jeśli chcesz podzielić się swoim doświadczeniem w pozyskiwaniu rynków zagranicznych z innymi przedsiębiorcami.

Ilona Musiał
Prezes Zarządu

Monika Wołczyńska
Wiceprezes

Sebastian Swałdek
Wiceprezes